onlinemag.cz Další magazíny: Auto moto | Cestování | Domov | Finance | Reality | Elektro | Kultura | Móda | Hobby | Sport

Jak řešit situaci zadlužené firmy

Stejně jak osobních bankrotů, je ještě více. Za rok zkrachuje téměř 2000 firem nebo podnikatelů. Důvody jsou buď špatný byznys plán, přecenění svých schopností, nebo nedostatek financí z důvodu neplatících odběratelů. Problém s nedostatkem financí se dá ale snadno vyřešit.

Zadlužená firma není funkční

Zadlužené firmy nemohou z dlouhodobého hlediska fungovat. Tlačí je čas a nutnost uhradit peníze svým dodavatelům nebo zaměstnancům. Pak chybí finance na další rozvoj a provoz firmy. Není tak konkurenceschopná a hrozí její bankrot nebo insolvence. Řešením je finanční „injekce“. Bohužel nefungujícím firmám se banky bojí půjčovat peníze z důvodu rizika nesplacení půjčky. Je tedy třeba hledat alternativní řešení. Pomoc zadluženým firmám nabízí společnosti, které se postarají o vše, co se zadlužených nebo nefunkčních firem týče. Firmy provádí finanční audit, aby odhalily nedostatky ve financování firmy. Díky auditu se zjistí, kde firmy příliš utrácí a kde ušetřit firemní rozpočet. V případě nutnosti může být firmě nabídnuta pomoc ve formě finančních prostředků od investorů nebo různých partnerů.

Odkup firem

Dalším řešením před bankrotem a uzavřením firmy je její odkup. Odkup zadlužených firem pomáhá jak současným majitelům tak následně i firmě samotné. Veškeré starosti s dluhy převezme někdo jiný. Správným vedením a zbavením závazků pak může firma dále fungovat

Předejděte insolvenci

Jako posledním řešením je vyhlášení insolvence na zadluženou firmu. Víte jak předcházet insolvenci? Včasným zásahem do fungování firmy je možné firmu zachránit a odvrátit jí od insolvence nebo od exekuce. Většinou je do firmy nasazeno nové vedení ve složení krizového manažera a finančního auditora. Finančním auditem se zjistí závazky a navrhne vhodný postup jak situaci řešit.