onlinemag.cz Další magazíny: Auto moto | Cestování | Domov | Finance | Reality | Elektro | Kultura | Móda | Hobby | Sport

Ještě nemáte platební kartu? Nejvyšší čas na změnu

V oblasti platebních karet se vyskytuje řada pojmů a výrazů, které běžný držitel karty není schopen často rozlišit. Když hovoříme o platební kartě můžeme mít na mysli debetní, kreditní nebo předplacenou kartu.

Debetní karty

Debetní karty Debetní karta je přímo vydávána ke konkrétnímu účtu. Transakce se ověřuje přímo proti zůstatku na účtu a pokud je částka transakce vyšší než zůstatek je transakce zamítnuta. Vydávající instituci zde nehrozí žádná ztráta a proto není problém s vydáváním debetních karet.

Kreditní karta

nemusí být svázána s žádným účtem a umožňuje držiteli zaplatit transakce najednou, vždy po skončení určitého období. Většinou je to jeden měsíc a splatnost je mezi 30-60 dny. Karta má tedy otevřenu krátkodobou úvěrovou linku. To umožňuje držiteli karty pokrýt neočekávané větší výdaje bez ohledu na dostupnou hotovost na svém účtu. Při vydávání kreditních karet si už vydávající instituce prověřuje bonitu klienta. Podle toho zda je potřeba po vystavení výpisu ke kartě zaplatit vždy celou částku nebo jen část rozlišujeme tyto karty ještě na tzv. charge a revolvingové. U revolvingových karet se potom z nesplacené částky platí úrok. Tomu je možné se i u revolvingových karet vyhnout pokud zaplatíme celou dlužnou částku po obdržení výpisu.

Předplacené karty

U předplacené karty je třeba si kartu nejdříve před použitím nabít. Často se vydávají karty i pro opakované dobíjení. Při platbě kartou je pak vždy obsah (nabitá částka) karty snížena o částku transakce. Karty tedy nejsou také vázány na žádný účet a pro vydavatele jsou bezpečné a není třeba žádné prověřování žadatele o kartu.

Použití kreditních karet

První možností použití platební karty je platba u obchodníků. Zde jsou platby prováděny na tzv. POS terminálech. Druhou oblastí využití jsou výběry hotovosti. To je možné na bankomatech, jejich anglická zkratka je ATM /Automaic Teller Machine – doslova automatický pokladník). V současné době se bouřlivě rozvíjí další oblast využití karet a to možnost placení v internetových obchodech.
Na závěr jen informace, že postupně dochází k přechodu platebních karet s magnetickým proužkem na karty s čipem, který může nabídnout i více funkcí a je i bezpečnější z pohledu zneužití karty.