onlinemag.cz Další magazíny: Auto moto | Cestování | Domov | Finance | Reality | Elektro | Kultura | Móda | Hobby | Sport

Vyznáte se ve finančních zkratkách?

V dnešní době hrají důležitou roli různé zkratky a samozřejmě peníze. Při čtení denního tisku i v odborných periodicích můžeme nyní narazit na zkratky SEPA, SWIFT a BIC, které jsou s financemi spojeny. Znáte jejich význam?

SEPA

Zkratka SEPA je tvořena počátečními písmeny anglického výrazu Single European Payments Area. Jedná se o iniciativu Evropské Unie pro unifikaci a zjednodušení bankovních plateb mezi finančními institucemi v 27 státech EU, Islandu, Norska, Švýcarska, Lichenštejnska, Monaka. SEPA umožní zákazníkům provádět bezhotovostní přeshraniční platby v Eurech bez ohledu na zemi s použitím jediného bankovního účtu a platebního instrumentu. V současné době je možné již provádět platební příkazy v rámci SEPA prostoru. V budoucnu by stejně měla být možnost zpracování inkas i transakcí debetními kartami.

Jaké jsou hlavní cíle:

  • Standardizace plateb tj. limitů, procesů, sjednocení národních a mezinárodních plateb, zvýšení důvěry a spolehlivosti
  • Větší konkurence a soutěžení mezi poskytovateli finančních služeb a bankami
  • Nižší poplatky pro kliety
  • Zvýšení oběhu elektronických peněz při zachování bezpečnosti a zabránění praní špinavých peněz.

IBAN

Při SEPA platbách narazíme ještě na další zkratky. Jednak je to IBAN (International Bank Account Number). Tento kód v sobě obsahuje identifikaci země, kód banky a číslo účtu klienta. Jedná se o jedinečný účet, který umožňuje komunikaci mezi účty bank v různých zemích.

SWIFT

Další zkratkou je SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci). V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód, kterým se identifikuje – BIC (Bank Identifier Code = bankovní identifikační kód). Tento kód je unikátní adresou, která v mezinárodním platebním styku přesně identifikuje finanční instituci.